Back to Top

September 2018

SIGN2COM

Sukces marki IKONOS w krajach Beneluksu.

Dzięki ciężkiej pracy naszego wyłącznego dystrybutora firmie Isca, zaistnieliśmy na wystawie SignCom w Kortrijk w Belgii. Firma zaprojektowała i stworzyła wyjątkowe stanowisko, na którym zaprezentowano materiały marki IKONOS.

Stanowisko z Belgii przyciąga wielu klientów, którzy po raz pierwszy mieli okazję zapoznać się z produktami IKONOS oraz mogli na żywo uczestniczyć pokazie oklejania samochodów.

Serdeczne gratulacje!

Polish

SIGN2COM

Another success for IKONOS brand in Benelux.

We would like to thank our exclusive distributor ISCA, for their hard work during Sign2Com exhibition in Kortrijk, Belgium. The company designed and created a unique stand to rappresent the IKONOS branded materials.

This booth in Belgium attracted many customers who for the first time had the opportunity to get to know IKONOS products and could participate in a car-wrapping demonstration.

Congratulations!

English