Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej

Działanie 6.1: Paszport do eksportu

Nazwa projektu: „Implementation of PRE (Export Development Plening) in order to promote
the Media Ikonos brand abroad by increasing export of the Company.”

Pobierz: szczegóły projektu (PDF)