Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej

Działanie 6.1: Paszport do eksportu

Nazwa projektu: „Implementation of PRE (Export Development Plening) in order to promote
the Media Ikonos brand abroad by increasing export of the Company.”

Pobierz: szczegóły projektu (PDF)

gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Set the user ID using signed-in user_id. ga('set', 'userId', 'USER_ID'); // Set the user ID using signed-in user_id.