Request offer

Request offer

Zakup środków trwałych – zakup systemu solarnego (fotowoltaicznego) dla zasilania serwerowni, z dn. 7.4.2015 Pobierz: treść zapytania ofertowego (PDF)Informacja o zmianie w ogłoszeniu: pobierz informacje o zmianie...
Request offer

Request offer

Zakup środków trwałych – terminal Motorola MC9190, z dn. 25.11.2014 Pobierz: treść zapytania ofertowego (PDF)Informacja o zmianie w ogłoszeniu: pobierz informacje o zmianie...
Request offer

Request offer

Zakup środków trwałych – serwer wraz z oprogramowaniem serwerowym oraz zasilaczem UPS, z dn. 24.11.2014 Pobierz: treść zapytania...
Request offer

Operational Programme Innovative Economy 2007-2013

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Nazwa projektu: „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie magazynowania, zamówień, sprzedaży i...
Request offer

Zapytanie ofertowe

Zakup laptopów, z dn. 10.09.2014 Pobierz: treść zapytania ofertowego (PDF) Informacja o zmianie w ogłoszeniu: pobierz informacje o zmianie...