Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Nazwa projektu: „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie magazynowania, zamówień, sprzedaży i realizacji dostaw.”

Termin składania ofert: Do 15.09.2014 r., godz. 15.30, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Gosławicka 2d, 45-446 Opole, e-mail: oferty@ikonos.pl

Termin wyboru oferty: 16.09.2014 r.

gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Set the user ID using signed-in user_id. ga('set', 'userId', 'USER_ID'); // Set the user ID using signed-in user_id.